ateistek

Izrael – 60 let skrajne ironije in cinizma

Al nakba. Tako so Palestinci poimenovali 60 letno trpljenje, ki jim je povzročil Izrael. Ta, na drugi strani, praznuje. Diskurz bolečine na eni in veselja na drugi strani.
Ljudje se prav nič ne naučijo skozi zgodovino in se lahko hitro sprevržejo iz večne žrtve v pretkanega tirana. Bolečine so, zato, da se je rešijo, pripravljeni izvajati nad drugimi. In kdor jih opozori na tako početje, v primeru Judov, lahko dobi pečat antisemitizma. Prav, pa naj bom antisemitski, če bo to tako tretirano iz spodnjih stališč. Mi je vseeno. Sicer pa je izraz povsem neprimeren, saj so semiti tudi Arabci. Potem bom pa mogoče za nekoga nacist, saj je tudi to zelo priljubljen termin zagovornikov Izraela. Whatever!

BIBLIČNA ZGODOVINA

Zgodovina Judov je stara 4000 let. Nomadsko ljudstvo, imenovano Hebrejci, so živeli na ozemlju današnjega Bližnjega vzhoda. Eden od Hebrejcev, Abraham, velja za očeta njihove vere, ker se je zavzemal za vero v enega samega boga. Čim bolj greš v preteklost, bolj je podobna pravljicam, legendam in ostalim lepše poimenovanim izmišljotinam. Novejša kot je zgodovina, manj je potrebe po mistiki oz. vpletanjih boga.
Veliko Judov dejansko veruje, da jih je bog izbral za posebno ljudstvo in sklenil z Abrahamom zavezo. Ta samovšečna, večvrednostna izmišljotina, ki močno diši po diskurzu arijske večvrednosti, ki jo je rad uporabljal njihov največji sovražnik v sodobni zgodovini, Adolf Hitler, je pogosto uporabljena kot resen “argument” za opravičevanje obstoja današnjega Izraela.
Pravljica o Abrahamu; Abraham in njegova žena Sara sta si nadvse želela otroke, vendar ni šlo. Abraham je s samim bogom sklenil dogovor, da bodo njegovi potomci verjeli le vanj in mu bodo pokorni. Zakaj bi to bog zahteval, ne vem. Mogoče se je ustrašil drugih konkurenčnih bogov, kdo bi vedel, he,he. Za uslugo je Abrahamu obljubil toliko potomcev, kot je zvezd na nebu, in živeli bodo v svoji obljubljeni deželi. Kmalu po tem se mu je rodil sin Izak. Izakov sin se je imenoval Jakob ali Izrael in Abrahamovi potomci so postali znani kot Izraelci. Moške so začeli obrezovati kot znak potomstva Abrahama. Mora res prav vsaka religija na tem svetu biti tako prekleto zagozdena v moške roke?

Izraelce je zasužnjilo veliko drugih narodov. Ko so se pojavili Egipčani, je bog iz “pogodbe” tokrat spet izbral moškega, Mojzesa, naj se s faraonom dogovori, naj Izraelce izpustijo. Ta ni pristal in si tako prislužil jezo. Da zaščiti svoje ljubljeno ljudstvo, se je bog odločil pomoriti vse sinove Egipčanov. Ko si je celo on roke mazal s krvjo, je faraon le popustil. Izraelci so zbežali v t.i. eksodusu. Faraon je vseeno poslal vojsko za njimi vendar jo je bog uničil, saj ko so vojaki prišli do Rdečega morja, se je morje dvignilo in jih vse odplaknilo, medtem, ko se je za Izraelce razprlo, da so lahko ušli. Nato so blodili po puščavi. Bog se je spomnil pogodbenega razmerja in Izraelcem postavil pravila po katerih se morajo obnašati. To so bile t.i. božje zapovedi, danes dober tržni trade-mark katoliške cerkve.

Tako so Izraelci s to zgodbo o trgovini z bogom pravzaprav razvrednotili njegovo mitsko vsestranskost. Zgodba dokazuje, da boga pravzaprav sploh ni oz. ne sme biti, saj je prav odvratno verjeti, da je lahko tako zelo človeški oz. tipično moški.

Nato so se Izraelci nastalili v mestu Kanaan za katerega so mislili, da je tista obljubljena dežela. Borili so se celih 200 let in končno ustanovili državo Izrael, ki jo je vodil kralj David. Ta je ustanovil tudi glavno mesto Jeruzalem. Med ljudmi so se pojavili t.i. preroki, ki so začeli opozarjati ljudi, da se ne držijo božjih zakonov.
Ko so v mesto prišli Babilonci, so porušili Jeruzalemski tempelj ter veliko Izraelcev zasužnjili in odpeljali v Babilon. Izgnani Izraelci so postali znani kot Judje. Božje zapovedi, ki jih je dobil Mojzes, so izpolnjevali še bolj dosledno.
Narodi, s katerimi so imeli Izraelci spopade, so se kar izmenjavali. Kasneje so Izraelu s trdo roko zavladali tudi Rimljani. Postavljali so jim oderuške davke. Ko so se uprli, so Rimljani (cesar Titus) podrli njihov drug tempelj in jim prepovedali šolanje. Zaradi zatiranja je zopet zbežalo veliko število ljudi, tokrat v Evropo. Nastala je t.i. judovska diaspora.
V stoletjih po diaspori se je preganjanje nadaljevalo tudi v Evropi. Kristjani niso bili do njih prav nič boljši, saj so jih prisilili živeti v getojih. Sploh so bile krute križarske vojne, ko se začenjajo v Evropi protijudovski pogromi.
Krščanski svet je imel proti Judom predsodke, ki so izhajali iz verskih in ekonomskih dejstev. Obsodili so jih za heretike, ki so umorili Jezusa in ga niso priznavali za božjega sina, zastrupljali vodnjake in ubijali krščanske otroke. Preganjali so jih skoraj v vseh evropskih državah. Ne le katoliki ampak tudi protestanti. Najhujše preganjanje pa so doživeli v času 2 sv. vojne in Adolfa Hitlerja, kot produkta najskrajnejše oblike krščanskega antisemitizma. Ta ga je udejanil v praksi s pobojem milijonov Judov in ga poimenoval kot “rešitev judovskega vprašanja”.
Judi, po drugi strani, pa se nikoli niso želeli mešati z lokalnim prebivalstvom in so tako svojo “različnost” še povdarjali z religijsko endogamijo. Poroke s pripadniki drugih verskih skupnosti, so zelo redke oz. nezaželjene. Če recimo pogledate današnje ZDA, njeni prebivalci, potomci raznih evropskih narodov, danes sploh ne vedo več niti jih zanima od katerega naroda izhajajo. Kaj takega se pri Judih ne bo zgodilo nikoli. Pri njih je egoizem naroda, kot kolektiva, izrazit. Abstraktnost nacionalne pripadnosti oz. naključje, kje in komu se rodiš, je že samo po sebi vrlina, ki naj bi v nekih okvirjih determinirala razmišljanje in poglede na svet.
Danes se Judi najpogosteje delijo na dve skupine: Aškenazi in Sefardi. Pojavile so je tudi teorije, češ, da so Aškenazi v povprečju inteligentnejši od ostalih ljudi. Še ena samovšečna, večvrednostna izmišljotina, ki diši po nacistično-arijskem diskurzu.

EKONOMSKA NADVLADA SVETA

Kristjanom je vera (beri: katoliška institucija) prepovedovala posojanje denarja in zaračunavanje obresti. Judje, ki niso smeli opravljati mnogih drugih poklicev, so to početje hitro prevzeli.
Začeli so jih obtoževali goljufij in obogatitev na tuj račun. Skozi stoletja so si tako uspeli izgraditi ekonomsko moč, ki so jo najlažje oplajali v ZDA, saj so tam izvoljeni predstavniki zelo hitro prišli pod kontrolo najmočnejših interesnih skupin.
Bolj kot so posamezni Judi bogateli, bolj so jih okolice vsesplošno sovražile. Kot eni prvih ekonomskih liberalcev, so zelo dobro vedeli, kaj si morajo v družbi prilastiti, da jo lahko obvladajo in da se ne bo več zgodilo, da bi ona obvladala njih. Vedeli so, da je bolje obvladovati banke in monetarne sisteme kot vojske. Najbolj uspešna družina v tem kopičenju bogatstva je bila družina nemškega porekla, Rothschild (rdeči ščit). Začeli so z majhno prodajalno zlata in kasneje s posojanjem denarja vladarjem. Ko se je Bank of England znašla v krizi, so jo zalagali (posojali) z denarjem, ki so ga sami delali. Podoben scenarij, ko je izdajanje denarja pravzaprav privatizirano, počnejo danes v ZDA. Njihova moč je skozi stoletja vse bolj rasla. Z dogovorjenimi porokami so zelo pazili kdo vstopa v družino in kaj se dogaja s premoženjem. Nesluteno bogatenje je projekt generacij in traja še danes.

Poleg tiskanja denarja, so začeli tudi s trgovanjem z orožjem. V času Napoleonovih vojn, so z orožjem zalagali tako Angleže kot Francoze. Tudi med ameriško državljansko vojno so orožje prodajali tako Severu kot Jugu. Poznavalci predvidevajo, da naj bi ta družina med 1. sv. vojno, po vsakem mrtvem vojaku, zaslužila 10.000 dolarjev. Zaradi lažjega poslovanja, se je družina razširila na francosko, italijansko, avstrijsko vejo in vsaka veja se je večinoma ukvarjala z bančništvom. So že vedeli zakaj. Recimo, ko se je podpisovala Versajska pogoba, ki je pomenila neke vrste delitev sveta, je pri njenem podpisu sodelovalo več kot 2/3 takšnih in drugačnih bančnikov.

Danes so zelo pogosto del t.i. teorij zarot. Imeli naj bi v svoji lasti preko neštetih povezanih podjetij, bank, multinacionalk, polovico svetovnih zalog zlata. Pod svojim vplivom naj bi imeli celotno vlado ZDA, ne glede na izide volitev (izjemno redko se ne izide, takrat se poslužijo atentatov) obveščevalne službe, FED, UN, Svetovno banko. So tiste vrste bogataši, ki jih ne boste nikoli videli na lestvici najbogatejših Zemljanov, čeprav jih marsikdo postavlja na sam prestol vladarjev sveta. So neke vrste končna, globalna faza evolucije kapitalizma. Razvejana družina Rothschild je njegov končni, logični zmagovalec oz. superlastnik vsega, kar je pomembnega na tem planetu. Zdaj se ukvarjalo le še z načrtovanjem prihodnosti, ki se mora odvijati v taki smeri, da bodo njihove pozicije globalnih vladarjev ostale nedotaknjene oz. še boljše.
No, to družino omenjam zato, ker je močno pripomogla k ustanovitvi države Izrael s kupovanjem ogromno zemlje za naselitev judovskih prišlekov. Kot darilo Izraelu, je družina tudi financirala izgradnjo Kneseta in vrhovnega sodišča.

SIONIZEM

Izraz ne opredeljuje nič drugega kot stari dobri nacionalizem. Tako se lepše sliši. Veliko ljudi celo meni, da judom sploh ne moremo očitati nacionalizma. Smešno!
Konec 19. stoletja je Teodor Herzl, kot utemeljitel sodobnega sionizma, v Baslu obelodanil načrt judovske države. Sionizem kot vsesplošna nacionalistična zavest, ki se je razširila med Judi, jih je na tisoče in tisoče v naslednji desetletjih, kot magnet, pripeljala nazaj v “biblično obljubljeno deželo”. Na trgovino z bogom niso pozabili. Da bodo zaradi tega nekoč v prihodnosti vsak dan grešili božje zapovedi, jim ni padalo na pamet. Niti danes tega ne vidijo.

Čeprav so bili na področju današnjega Izraela dolga stoletja, zaradi izseljevanj, v manjšini, ki je prav dobro živela z arabsko večino, saj jih ti niso tako zatirali kot kristjani, je sionizem poskrbel, da se to konča. Arabci so zaradi konstantnih doseljevanj postajali vse bolj nezaupljivi. No, res pa je, da so brez nezaupljivosti prodali veliko zemlje Judom ne da bi sploh pomislili, kam jih to lahko pripelje.
Palestincev takrat pravzaprav sploh ni bilo. Danes ta izraz označuje tisti del Arabcev, ki jih je prizdela ustanovitev Izraela. Večinoma gre za ljudi, ki so bili protipravno pregnani (okoli 700.000) in katerih potomci še danes tavajo po Bližnjem Vzhodu ali pa se stiskajo v revščini in pomanjkanju po taboriščih. Ironično, kot bi gledal Jude nekje v srednjeveški Evropi v getih. Izrael si že leta in leta prizadeva, da bi tem ljudem OZN odvzela status beguncev. Skratka, da se vse skupaj lepo pozabi.
Najbolj skrajni zagovorniki Izraela radi rečejo, da so si Palestinci za vse sami krivi. Podobno cinično, kot če bi rekli, da so si Judi s svojim bogatenjem (in, roko na srce, tudi izkoriščanjem) pred očmi ljubosumne okolice, sami krivi za Hitlerja.

DANAŠNJI IZRAEL

Po katastrofi holokavsta, je veliko držav katarzično gledalo s prizanesljivostjo do ustanovitve judovske države. Izrael je bil ustanovljen s podporo OZN. Njegovo ustanovitev je podprla tudi Sovjetska Zveza, saj je bila prepričana, da bo novonastala država še eden od njihovih komunističnih satelitov. Poleg tega pa se je želela rešiti veliko svojih Judov.

Arabci so se čutili izigrane, saj jim je bila nekoč ta zemlja, kot večinskemu prebivalstvu, obljubljena s strani Angležev, ki so jo imeli v svojem protektoratu, ko je razpadlo Otomansko cesarstvo. Ampak, kot kaže, božje obljube štejejo več. Judi so nestalo situacijo dobro izkoristili, se organizirali in dosegli, kar so želeli. No, razen miru. Za tega pa se bodo morali tudi sami pogledati v ogledalo in se vprašati, če je današnji Izrael, obdan s 5 metrskim zidom in podhranjenimi Palestinci, tisto, ki so si želeli oz. jim ga je kar bog obljubil.

Kmalu po razglasitvi Izraela, je nastalo več vojn z Arabci, ki so jih Izraelci zaradi boljših taktik in orožja, vedno dobili. Vsaka zmaga je rezultirala z novo zasedbo ozemlja. Kljub temu, da Palestinci nimajo neke možnosti za pravi upor nad okupacijo, Izraelci nikoli ne bodo dobili zmage nad vojno, ki vsak dan tiho tli v notranjosti Palestincev. Tudi ti so postajali vse bolj skrajni in se začeli zatekati k samomorilskim napadom. Fanatični verski voditelji so jih pošiljali v smrt skupaj z nedolžnimi ljudmi.

Ko je Ben Gurion razglasil zahodni Jeruzalem za prestolnico Izraela, sta se vlada in parlament nonšalantno preselili v mesto in s tem dali jasno vedeti Palestincem, da bo kmalu cel Jeruzalem izraelski.

Ukaz Ben Guriona o izgonu Arabcev je izraelska cenzura izbrisala iz njegove biografije. Pokoli v palestinskih vaseh Deir Jasin, Lydi ali krvavi bombni napadi na hotel, in vse to pod organizacijo kasnejšega izraelskega premierja Menachem Begina, so izbrisani iz izraelskega kolektivnega spomina.

Izrael boje proti Palestincem smatra kot pravico do obrambe, medtem, ko se palestinski upor imenuje terorizem, čeprav je več kot očitno čigava je vojaška premoč in kdo lahko na mah pobije več civilistov, če to želi. In tudi je! Velikokrat. Vendar ne s fračami. Samo dva primera : ko se je zgodila tragedija Jenina ob drugi palestinski vstaji, so izraelski helikopterji brez kakršnih koli zadržkov streljali na eno izmed palestinskih taborišč, kjer se je v tistem trenutku gnetlo 10.000 ljudi. Marca 2003 je buldožer Caterpillar pod sabo zmečkal ameriško mirovno aktivistko Rachel Corrie, ki je s svojim telesom poskušala zaščititi dom palestinske družine.

Čeprav se je Izrael razglasil za edino demokracijo tistega dela sveta, se njegovi zakoni berejo kot zelo dobro segregacijsko čtivo, ki se ga ne bi sramovali v nekoč rasističnih ZDA. Samo en primer: izraelski parlament je 31. julija 2003 izglasoval zakon, ki Palestincem, ki se poročijo z izraelskim državljanom, prepoveduje, da bi pridobili izraelsko državljanstvo.

JUDI KOT NASPROTNIKI IZRAELA

Moje skromno mnenje je, da bi bil svet veliko lepši in bolj varen brez Izraela. Z menoj bi se strinjal tudi marsikateri, politično levo usmerjeni Jud, saj niso vsi podporniki Izraela. Nekaj je tudi Judov, ki so ohranili zdravo pamet in stvari vidijo širše od okvirjev nacionalno – verske pripadnosti in večvrednostnega kompleksa. Na žalost pa niso tako glasni, kot njihovi militantnejši sonarodnjaki.

Albert Einstein: Zame je židovska religija kakor vse ostale, inkarnacija najbolj otročjega praznoverja. In židovski narod, h kateremu sem vesel, da pripadam in s katerim imam globoke mentalitetne podobnosti, po mojem mnenju nima nekih kvalitet, ki bi se razlikovale od drugih narodov. Na osnovi izkušenj lahko rečem, da oni niso nič boljši kot ostale skupine ljudi…

Judi, ki imajo toliko samokritičnosti, da javno povedo, da je Izrael zgrešen projekt, so vredni mojega spoštovanja. Vse več Izraelcev in Judov nasploh zavrača izraelsko dolgoletno fašistično ter militantno politiko do Palestincev. Na stotine rezervistov noče služiti rednega vojaškega roka v Gazi in na Zahodnem Bregu. Predstavlja jih organizacija Courage to Refuse.

Ampak, kar je, je. Klici po izbrisu Izraela so absurdni in pomenijo nov krog prelivanja krvi. Če je to, kar danes gledamo na Bližnjem vzhodu, izstavljen račun za trpljenja v judovski zgodovini, ki jo je hotel bolj radikalen del judovstva, potem se bojim, da nastajajo nove travme in novi neporavnani računi. Poprava travm z novimi travmami, je najslabša možna pot. Zgodovinske grehe, ki so jih različni narodi zagrešili nad Judi, plačujejo popolnoma nedolžni ljudje, ki imajo zgolj to smolo, da živijo na območju, sposojenim za manifest biblijskih pravljic in nacionalizma. Niso tega mogli početi, recimo na Luni? Manj škode bi bilo za celotno človeštvo.

Nisem prepričan, če se bo kdaj našel kdo, ki bo uspešno rešil nastalo situacijo, saj sploh ni prave volje. Kot bi vsem skupaj tako stanje odgovarjalo. Mogoče čez leta probleme reši zelo visoka palestinska rodnost in vse manjše priseljevanje od nacionalizma pijanih Judov v Izrael. Prav zanimivo bi bilo opazovati, kako bi se tokrat, ponavadi dobro organizirani Izraelci, izkopali iz problema. Močno upam, da jim takrat svet ne bo dopustil novega pregona civilistov kljub temu, da ga bo militantnejša struja Judov ekonomsko najverjetneje tudi takrat dobro obvladovala.

21 maja, 2008 Posted by | V razmislek | | 11 komentarjev